Casa > Notícies > Contingut
Més informació sobre bandes magnètiques
Mar 22, 2018

La banda magnètica és essencialment el mateix que un ordinador cinta o aquest disc, que es pot utilitzar per enregistrar la informació digital, caràcters i lletres. La targeta magnètica està formada per la Unió o Unió tèrmica amb el plàstic o paper fermament integrat. La informació continguda a la banda magnètica és generalment més gran que el codi de barres llarg.

La banda magnètica es pot dividir en tres pistes separades, anomenats TK1, TK2, TK3. TK1 pot escriure fins a 79 lletres o caràcters; TK2 pot escriure fins a 40 caràcters; TK3 pot escriure fins a 107 caràcters.